در بیماری مزمن انسدادی ریه Chronic obstructive pulmonary disease که به اختصار COPD خوانده می‌شود انسداد برگشت ناپذیر راههای هوایی معمولا ناشی از مصرف طولانی مدت سیگار ( و دیگردخانیات مانند قلیان)وجود دارد. در این بیماری انسداد جریان هوا در صورت ادامه مصرف دخانیات پیشرفت می نماید تنگی نفس و  سرفه از علائم شایع بیماری است. تنگی نفس ابتدا در فعالیت بوده ولی با پیشرفت بیماری تنگی نفس در حالت استراحت نیز وجود دارد. درصورت ادامه مصرف سیگار در مراحل پیشرفته و کاهش اکسیژن خون بیمار نیازمند استفاده ازاکسیژن می باشد.