آسم یک بیماری مزمن انسدادی راههای هوایی است که با خس خس، سرفه و تنگی نفس مشخص میگردد. البته داشتن هر کدام از این علائم نشانه ابتلای شما به آسم نیست. برای تشخیص قطعی آسم بعد از مراجعه به متخصص باید تست های تنفسی انجام شود و بر اساس تفسیر تست های تنفسی  و پیگیری شما  و جواب به درمان پزشک تشخیص  را مشخص می نماید. آسم به طور کامل درمان نمی شود اما علائم آن را می توان در اکثریت موارد به خوبی کنترل کرد. از آنجایی که علابم آسم با گذشت زمان تغییر می کند این مهم است که بتوانید نشانه ها و علائم بیماری تان را به همراه دکترتان پی گیری کرده و درمان مورد نیاز خود را تنظیم کنید.

در صورت تشخیص آسم ، پزشک برای شما یک برنامه درمانی تدوین خواهد کرد. مهمترین قسمت ابن درمان علاوه بر دوری از محرکهای تنفسی , استفاده از داروهای کنترل کننده خصوصا اسپریهای حاوی کورتون است. تجویز دارو به صورت اسپری باعث میشود حداکپر دارو مستقیم وارد راههای هوایی شده و حداقل دارو به قسمتهای دیگر بدن وارد گردد که باعث کاهش عوارض دارویی می شود.از آنجا که آسم یک بیماری مزمن است حتی در صورت کنترل علائم  داروی بیمار  ادامه می یابد.  فواصل پیگیری و ویزیت پزشک بر اساس میزان کنترل علابم و تسنهای تنفسی مشخص میگردد