دکتر سید حمیدرضا ابطحی

متولد ۱۳۴۱، شهر اصفهان.

تحصیلات و سوابق علمی:

دکترای عمومی (دانشگاه علوم پزشکی تهران ۱۳۷۱) – تخصص داخلی ( بیمارستان امام خمینی ۱۳۷۴ ) –

فوق تخصص ریه و مراقبتهای ویژه (دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی۱۳۸۱ ) –

فلوشیپ پیوند ریه و مراقبتهای ویژه ( بیمارستان عمومی ماساچوست ،۲۰۰۱-۲۰۰۲)

 

دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران . گروه آموزشی : گروه داخلی دانشکده پزشکی

فلوشیپ / MS: پیوند ریه و مراقبتهای ویژه (بیمارستان عمومی ماساچوست-دانشگاه هاروارد)

تخصص / PHD :بیماریهای داخلی فوق تخصص ریه و مراقبتهای وی‍‍‍ژه

 

علایق پژوهشی :

بیماریهای انسدادی مزمن ریه و آسم، ARDS ،  تهویه مکانیکی و روشهای تهاجمی در بخش مراقبتهای ویژه ،

فلسفه نظری پزشکی به ویژه مبانی استنباط در پزشکی

گرایشات تخصصی :پیوند ریه، مراقبتهای ویژه

مسئولیتها:
قائم مقام دفتر ارزشیابی و استانداردهای درمانی وزارت بهداشت۱۳۷۱-۱۳۷۷ –

مسئول بخش پیوند ریه بیمارستان امام ۱۳۸۱ تاکنون

عضو هیئت بورد فوق تخصصی ریه از ۱۳۸۷

American Thoracic Society Member