Mojtaba 4 سال قبل

سلام دکتر جان، پس از آزمایشهای متعدد متوجه شدیم پدرم یه توده سرطانی از نوع اسمالاسما کارسینوما تو ریه داره، میخواستم ببینم بهترین درمان برای این نوع سرطان چیست؟ و امکان درمان قطعی آن وجود دارد یا خیر؟

admin عضو سایت پاسخ داده شده 4 سال قبل

سلام در خصوص سرطان پیش آگهی ومیزان پاسخ به درمان به عواملی مانند سن و وضعیت فیزیولوژیک بیمار, بیاریهای زمینه ای , نوع و میزان و نحوه گسترش سرطان بستگی دارد. و باید به یک انکولوژیست (متخصص سرطان) مراجعه نمود. در خصوص سرطانsmall cell ریه در اکثریت موارد شیمی درمانی صورت میگیرد.

1 پاسخ
بهترین پاسخ
admin عضو سایت 4 سال قبل


سلام در خصوص سرطان پیش آگهی ومیزان پاسخ به درمان به عواملی مانند سن و وضعیت فیزیولوژیک بیمار, بیاریهای زمینه ای , نوع و میزان و نحوه گسترش سرطان بستگی دارد. و باید به یک انکولوژیست (متخصص سرطان) مراجعه نمود. در خصوص سرطانsmall cell ریه در اکثریت موارد شیمی درمانی صورت میگیرد.