رسولی 2 سال قبل

سلام دکتر خسته نباشید بیمار مشکل فیبروز ریه حالش وخیم است . کدام بیمارستان می توانیم بستری اش کنیم ؟

1 پاسخ
admin عضو سایت 1 سال قبل

به بیمارستان امام خمینی مراجعه نمایید